Výdělek na Internetu

Dharma

Dharma Initiative

LOST


Co je to vlastně Dharma??
 


Je to výzkumný projek. Na ostrově se s ním můžeme setkat velmi často.Byl založen v roce 1970 Geraldem a Karen DeGrootovi a financován Alvarem Hansem. Slovo DHARMA je vlastně zkratka a znamená Department of Heuristics And Research on Material Applications,což můžeme přeložit jako "Oddělení objevů a výzkumů v praxi.Dharma na ostrově zkoumala tyto obory:

* meteorologie (věda o podnebí, atmosférických podmínkách a předpovědi počasí)

* psychologie (věda o lidské mysli a lidském chování)

* parapsychologie (věda o lidském vědomí ve spojitosti s jiným předměty)

* zoologie (věda zkoumající zvířata)

* elektromagnetismus (věda zkoumající vztahy elektrických a magnetických sil)

* sociální utopie

* mineralogie(věda o drahých kamenech)

Důvod vytvoření tohoto projektu Alvarem Hansem byla tzv. Valenzettiho rovnice
(je to vzorec,který předpokládá zánik lidstva na základě čísel 4 8 15 16 23 42.Vědci účastnící se tohoto projektu mají za úkol ve zkoumajících oborech změnit proměnné v této rovnici a lidstvo tak zachránit.)
Projekt jako takový už skončil v roce 1987, tedy alespoň ve svém původním záměru. Přesto jisté aktivity zřejmě dále probíhají, protože zásobování na ostrov je stále dodáváno.Dharma zřídila na ostrově tyto laboratoře:

Arrow Staff Hydra  Swan  Flame  Pearl
Zásoby Lékaři Zoologie Elektromag. Komunikace Psychologie
         Plamen  Perla
Looking Glass Tempest Orchid
Komunikace Elektrárna Botanika / Časoprostor
 Zrcadlo             Na ostrově pravděpodobně existují ještě další laboratoře,
Dharma na ostrově také vybudovala ještě vysílací věž,
ubytovací zařízení, přístaviště a
pravděpodobně ještě jiné lokace.


 
© Petr Kučera 2007 - 2009