Výdělek na Internetu

Laboratoře

Laboratoře Dharmské Iniciatyvy

LOST

Labuť

Výzkum elektromagnetismu

Až do incidentu v roce 1985 to byla údajně vědecká stanice ke zkoumání fyziky a hlavně elektromagnetismu, jak jsme se dozvěděli z instruktážního filmu pro tuto stanici. Podle Kelvinova tvrzení je na ostrově generátor a nehodou byl výboj na tomto generátoru. Od té doby se generátor sám nabíjí a každých 108 minut se musí zkratovat, jinak vybuchne. To znamená, že po roce 1985 byl její úkol změněn na zadávání čísel 4 8 15 16 23 42 do počítače, každých 108 minut (součet čísel). Tato stanice měla tzv. záchranný systém, který Desmond spustil a tím způsobil pravděpodobně implozi, která vyvolala silné elektromagnetické vlnění a tato stanice tím byla zničena. A na Dsmonda působil elektromagnetismus tak, že viděl útržky budoucnosti a později se vracel o osm let zpátky a zase zpátky do současnosti.Mapa stanic na ostrově na ocelových ochranných dveřích Labutě
Ben a Locke v interiéru Labutě

Všimněte si počítačů , které jsou ve stanici. Hlavně tech , které mají spoustu diod. tyto bedny jsou určeny k výpočtům , které nejspíš tlumočí naše čísla tomu , co odbourávalo magnetizmus. Nešlo o kód. Jde o čísla co mají pro počítač smysl a dále s nimi počítal. Když se kouknete na počítač , který se na pár sekund ukázal ve vysílači našich čísel , tak tam spatříte totožný počítač , který má také počítat s čísly. Nejspíš zpětně vypočítává čísla , jakožto pozici ostrova , což jsem psal už v teorii čísel.


Obslužní místnost s počítačem stanice Labuť
Perla

Výzkum psychologie

Stanice slouží ke sledování a zapisování dění v ostatních stanicích pomocí monitorů. Dění se zapisuje do zápisníků, a když je notes celý popsaný, odešle se potrubní poštou,která končí v džungli. Ta je stále ještě funkční, jak zjišťují Hurley, Jack, Michael, Sawyer a Kate později, když najdou popsané zápisníky cestou na druhou stranu ostrova.

                                                                      

Interiér Perly
Místo v džungli, kde končí popsané sešity z Perly

Plamen

Komunikace

Slouží ke komunikaci s vnějším světem, ta je ovšem nedostupná od imploze Labutě (způsoben Desmondem - tzv. záchranným systémem). Stanice je také propojena se sonarem sloužícím k navigaci, ke kterému vede kabel, který Sayid našel na pláži. V této stanici se také nachází počítač, na kterém hraje později Locke šachy. Po výhře se objevuje opět Marvin Candle - muž z instruktážních filmů - a dává další pokyny jak se chovat v určitých situacích. Stanice je následně zničena výbuchem, který způsobí Locke tím, že zadá do počítače kód 77, podle instrukcí se má tento kód zadat při vniknutí nepřátel do stanice.Locke v interiéru Plamenu

Lékařská pomoc

Jde o lékařskou stanici, kde prováděla Juliet výzkum úmrtí žen v těhotenství.
Kate a Rousseau před vchodem do stanice

Sklad zásob

V této stanici našla úkryt Ekkova část trosečníků, a byla zde nalezena část instruktážního filmu k Labuti.

Vstupní dveře do Šípu

1  
2  
3  
 
© Petr Kučera 2007 - 2009