Výdělek na Internetu

záhady

Pentagram.jpg

PENTAGRAM
Jako pentagram se označuje pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy.
Je prastarým magickým znamením. Slovo pentagram pochází
z řeckého slova πεντάγραμμον (pentagrammon),
znamenajícího přibližně pět přímek.

Pentagram velmi úzce souvisí s pravidelným pětiúhelníkem.
Spojením všech vrcholů pětiúhelníku vzniká právě pentagram.
Diagonály tvoří uprostřed opět pětiúhelník.
Původní a nový pětiúhelník jsou v poměru zlatého řezu.

Výklady pentagramu

    * Symbolika čísla 5 (penta), které přesahuje sílu čtyř základních živlů,
pátým živlem je éter. Nebo dle řecké tradice: voda (hudor), země (gaia),
forma (idea), sluneční teplo (heile) a vzduch (aer).
    * Každý jeho cíp představuje jedno období života
(zrození, zrání, dospělost, stárnutí, smrt).
    * Symbol Venuše, bohyně matky (planeta Venuše na své oběžné dráze opíše
každé čtyři roky dokonale pravidelný pětiúhelník).
    * Jakožto uzavřená forma byl také někdy symbolem Krista (pět cípů mohlo
symbolizovat pět svatých Kristových ran).
    * Symbol směrů vpřed, vzad, vlevo, vpravo a vzhůru (podle postavení
planet Jupiteru, Merkuru, Marsu, Saturnu a Venuše).
    * Pentagram otočený vzhůru nohama, čili stojící na jednom cípu se
nazývá Bafometova pečeť a používá se jako symbol satanismu a ďábla.

Kruhy v obilí

 
© Petr Kučera 2007 - 2009